startseite
  projekte [architektur]
  projekte [infrastruktur]
  kontakt

SENYKA s.r.o.


Sitz:

Gercenova 6/B, 85101 Bratislava, Slowakei


Büro und Atelier:

Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava, Slowakei
mobil: 0904 940 859
e-mail: sepsi@senyka.sk
web: www.senyka.sk